НОВАРА-ПЛУС БЪЛГАРИЯ ЕАД

София 1360, ул. „Веселин Ханчев” 3
тел.: +3592 925 11 42
факс: +3592 925 23 66
e-mail: novara @abv.bg
www.novara-plus.com

Свържете се с нас