Двуфункционална душ пита за вграждане.
Летен дъжд/каскада.