Регулатор за вграждане.
Използва се с термостатен смесител
за регулиране силата на водната струя.