Термостатен смесител за вграждане
с механичен тририпътен превключвател.
Метален декоративен панел.
Гаранция 2г