Четирипътен смесител за вграждене
с GoClick бутони, с които регулирата
освен посоката, така и силата на водата.
В наличност след 10.07.2021