Четирипътен смесител за вграждене
с GoClick бутони, с които се регулира
освен посоката, така и силата на водата.
В наличност след 20.07.2021