“Аполо” декоративен месингов сифон
клик система без преливник.