Керамичен затварящ механизъм
Kerox 35mm с водоспестяваш двустепенен
механизъм 30%-100%.