Керамичен затварящ механизъм
Kerox 40mm с водоспестяваш двустепенен
механизъм 30%-100%.