Керамичен затварящ механизъм
“Sedal-25mm” – Испания.